Eserler

 

eserler

Av. Özlem Koçanaoğulları’nın aşağıdaki konularda yayınlanmamış çalışmaları mevcuttur:

  • “Evlenme Sebebi ile İş Akdinin Feshi ve Kıdem Tazminatı”
  • “Sosyal Devletin Gerçekleştirilmesi için Alınacak Hukuki Tedbirler”
  • “Kefalet Sözleşmesi ile Üçüncü Kişinin Edimini Taahhüt Sözleşmesi ve Banka Teminat Mektuplarının Karşılaştırılması”
  • “Marka Tescilinden Doğan Hukuki İşlemler ile İlgili Suçlar”
  • “Amerika Birleşik Devletleri Elektronik İmza Mevzuatı”
  • “Marka Lisans Sözleşmesi”
  • “Yabancıların Çalışma İzinleri”
  • “Deniz Yoluyla Yapılan Konteyner Taşımalarında FCL ve LCL Klozlarının Hukuki Sonuçları” (Yüksek lisans projesi)