Uzmanlık Alanlarımız

avukat_web2

Büromuzda özellikle aşağıdaki konularda hukuki danışmanlık hizmetleri verilmekte ve hukuki dava ve işlemler takip edilmektedir:

 • Eşya Hukuku
 • İnşaat hukuku – çeşitli sözleşmeler ve işlemler
 • 6570 sayılı Kanun ve Borçlar Kanunu çerçevesinde kira ilişkileri
 • Kat mülkiyeti hukuku – Kat Malikleri Kurulu toplantıları, davalar, aidat tahsilatı
 • Fikri sınai mülkiyet hukuku
 • Aile hukuku
 • Tüketici hukuku – ayıplı malın tamiri, değişimi, iadesi, bedelin indirimi, bedelin iadesi
 • Şirketler hukuku
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuruları
 • Deniz yolu ile konteyner taşımacılığı
 • Uluslararası tahkim
 • Dernekler hukuku
 • Satış sözleşmeleri, gayrımenkul satış vaadi sözleşmeleri
 • Yabancıların Türkiye’de gayrımenkul edinmesi – tapu işlemlerinin takibi
 • İpotek, rehin, haciz
 • Haksız el atma, ecri misil
 • Tahliye davaları
 • Kira tespit davaları
 • Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka tescili
 • TPE kararlarına karşı itiraz
 • Marka hükümsüzlüğü davaları ve markalar hakkında çeşitli hukuki danışma
 • Boşanma, tazminat talepleri ve nafaka
 • Mal rejimleri
 • Yabancılar ile evlilik, yurt dışında boşanma, yabancı yargı kararlarının tanınması ve tenfizi
 • Miras hukuku -  sözleşmeler, davalar ve diğer işlemler
 • Şirket kuruluşu, tasfiyesi, cins değişikliği, pay ve hisse devri, satın alma ve birleşmeler
 • Yabancı sermayeli şirketler
 • Genel Kurul toplantıları, anasözleşme tadilleri, sermaye artırım ve azaltmaları
 • Yönetim Kurulu kararları, şirket yönetimi, temsil ve ilzamı